Välkommen!

Nu har du kommit till S*Windjammer’s katteri. Här bor fyra norska skogkatter tillsammans med en abessinier.

Kattungar

En kull med norska skogkatter föddes 19 februari 2018. Tyvärr har inte någon unge överlevt.

Omplacering

Ingen katt behöver omplaceras just nu.

Diplomerad uppfödare

Diplomerad uppfödare i SVERAKSom SVERAK-diplomerad uppfödare anses jag ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med mig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.
”Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.”

PawPeds-utbildning

G1-kokard