Välkommen!

Nu har du kommit till S*Windjammer’s katteri. Här bor sex norska skogkatter tillsammans med en somali.

Kattungar

Ingen kull för tillfället.

Omplacering

Den svartsmoke-vita norska skogkatten Wise Guy letar nytt hem. Han föddes den 1 juni 2018 och är kastrerad.

Hans mamma Java är också i behov av nytt hem, helst som ensam katt. Hon är låg i rang hos oss och håller sig undan de andra katterna. Hon är kastrerad.

Diplomerad uppfödare

Diplomerad uppfödare i SVERAKSom SVERAK-diplomerad uppfödare anses jag ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med mig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.
”Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.”

PawPeds-utbildning

G1-kokard