Välkommen!

Nu har du kommit till S*Windjammer’s katteri. Här bor numera endast en abessinier tillsammans med fyra norska skogkatter.

Kattungar

Jag hoppas att det ska bli en kull med norska skogkatter så småningom.

Omplacering

Ingen katt behöver omplaceras just nu.
Norsk skogkatt & en abessinier