Välkommen!

Nu har du kommit till S*Windjammer’s katteri. Här bor fem norska skogkatter tillsammans med en somali och en abessinier.

Kattungar

Ingen kull för tillfället.

Omplacering

Den svartsmoke-vita norska skogkatten Java är i behov av nytt hem, helst som ensam katt. Hon är låg i rang hos oss och håller sig undan de andra katterna. Men hon älskar människor! Hon är kastrerad.

Diplomerad uppfödare

Diplomerad uppfödare i SVERAKSom SVERAK-diplomerad uppfödare anses jag ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med mig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.
”Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.”

PawPeds-utbildning

G1-kokard